Reanimatie / AED

Elke week worden in Nederland 200 tot 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dat kan ook in uw omgeving gebeuren. Door snel in te grijpen kan het leven misschien gered worden. Wachten op een ambulance duurt bij een plotselinge hartstilstand te lang. Door een reanimatiecursus te volgen kunt u diegene zijn die hulp kan verlenen. Reanimatie is hartmassage in combinatie met beademing. Daarnaast is het belangrijk om onmiddellijk deskundige hulp te alarmeren. Wanneer er ook nog een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig is, is de kans van slagen het grootst. Ook u kunt leren reanimeren en een AED bedienen. Tijdens de cursus wordt achtergrond informatie gegeven over de werking van het hart, verschijnselen en kenmerken van hartfalen en het herkennen daarvan. Ook wordt de werking, de functie en de bediening van de AED uitgelegd.

Reanimatie / AED Basiscursus

De cursist zal met moderne hulpmiddelen de reanimatietechniek op een professionele wijze aanleren. De bekwaamheid zal getoetst worden aan de hand van de door de cursist uitgevoerde handelingen.

Duur van de basis cursus: ongeveer 2½ uur.
Groep van max. 6 cursisten

Prijs: € 50,-
Prijs: € 40,- bij aanmelding volle groep op eigen locatie
Inclusief certificering
Prijzen per persoon en exclusief B.T.W.

Check uw zorgverzekering voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding.

Reanimatie / AED Herhalingscursus

Het is belangrijk om elk jaar een herhalingscursus reanimatie/AED te volgen. Tijdens die herhalingscursus oefent u alle vaardigheden waardoor uw kennis op peil blijft zodat u in een noodsituatie adequaat kunt handelen.

Duur van de herhalingscursus: 1½ – 2 uur.
Groep van max. 12 cursisten

Prijs: € 40,-
Prijs: € 35,- bij aanmelding volle groep op eigen locatie.
Inclusief certificering
Prijzen per persoon en exclusief B.T.W.

Check uw zorgverzekering voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding.

Inschrijven cursussen