VCA cursussen

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van werknemers en derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.
Deze opleiding is gezien de eisen van de Arbo-wet en de risico’s van diverse werkzaamheden zeer aan te bevelen. Voor werknemers die werkzaam zijn bij een VCA gecertificeerd bedrijf is deze opleiding verplicht. Specifieke vooropleiding is niet vereist. Het doel van deze cursus is het verhogen van de veiligheid op de werkvloer. Door de werknemers te trainen in het herkennen en beheersen van risico’s wordt dat doel d.m.v. deze opleiding bereikt.

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
Deze opleiding is in grote lijnen gelijk aan VCA basisveiligheid maar uitgebreider en meer toegespitst voor de leidinggevenden. Deze opleiding genoemd VOL-VCA geeft de direct leidinggevende meer inzicht in het beheersen van risico’s en de verantwoordelijkheden die daaraan gekoppeld zijn. Voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn is deze opleiding verplicht voor de direct (operationeel) leidinggevende.

VCA herhalingscursus
Een VCA herhalingscursus is niet beschikbaar. Tijdens de 10 jarige geldigheidsduur van het diploma is er zoveel gewijzigd in de regelgeving, dat er van een herhaling niet meer gesproken kan worden. Een kandidaat behaald gewoon opnieuw zijn diploma.

VCA als nascholing code 95
Deze VCA-cursus is door het CCV erkend en kan meetellen voor de verplichte nascholing (code 95) voor chauffeurs en telt voor 7 nascholingsuren. Dat geldt zowel voor de VCA basis als ook voor de VCA-VOL.

VCA Cursus

Het VCA-diploma is tien jaar geldig. Het VCA-examen wordt afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer en is erkend door de SSVV en de VCA-examenbank (ECABO). Het examen wordt bij een dagopleiding aansluitend aan de cursus afgenomen.

Duur van de cursus: 1 dag
Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen:

 • Arbowetgeving
 • Arbo in de praktijk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Gereedschapmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Prijs: € 220,-
€ 30,– CCV aan- en afmeldkosten.
Inclusief lesmateriaal, examen en lunch.
Voor maatwerk maken wij graag een offerte

Prijzen zijn per persoon en exclusief B.T.W.

Inschrijven cursussen