Bedrijfshulpverlening

Uit de wetgeving waaronder de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) blijkt dat de werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor hun werknemers en derden: de zogeheten zorgplicht. Zij zijn onder andere verplicht te regelen dat als er wordt gewerkt, altijd bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig is. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een bommelding – dan zijn het de BHV’ers die actie ondernemen. Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. Om hun taken uit te kunnen voeren hebben zij basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

BHV Basiscursus

De complete Basisopleiding BHV bestaat uit vier modulen: Niet spoedeisende Eerste Hulp, Spoedeisende Eerste Hulp, Beperking en bestrijding van een beginnende brand en ontruiming en Communicatie.

Examen Basiscursus
Beide basiscursusdagen worden afgesloten met een schriftelijk theorie-examen. Tijdens de cursus worden de praktische vaardigheden van de kandidaat getoest door de docent.

Duur van de cursus: 2 dagen.
-1e dag module Brand en Ontruiming.
-2e dag module Eerst Hulp

€ 260,00 complete opleiding
€ 140,00 losse module Eerste Hulp
€ 140,00 losse module Brand en Ontruiming
Inclusief lesmateriaal van het NIBHV, lunch, examen en diploma
Voor maatwerk maken wij graag een offerte

Prijzen zijn per persoon en exclusief B.T.W.

BHV herhalingscursus

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de BHV’er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Werkgevers kunnen door bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscursus te laten volgen, aantonen te voldoen aan de wettelijkeverplichting. Binnen één jaar en drie maanden na datum van afgifte moet een nieuw diploma BHV worden behaald. Zo niet, dan verliest het diploma BHV zijn geldigheid.

Examen herhaling
Tijdens de cursus wordt praktisch getoetst of de kandidaat nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven verrichtingen nog beheerst.
Het examen bestaat in alle gevallen alleen uit een praktijkdeel, géén theoriedeel.
Een cursist ontvangt zijn nieuwe BHV certificaat bij een voldoende beoordeling.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen: Niet spoedeisende Eerste Hulp, Spoedeisende Eerste Hulp, beperking en bestrijding van een beginnende Brand en Ontruiming.

BHV herhalingscursus d.m.v. e-learning.
De theorie ontvangt de cursist d.m.v. e-learning. De praktijk ontvangt de cursist op onze cursuslocatie gedurende een dagdeel. De cursist kan aan het praktijkdeel deelnemen nadat hij/zij alle modules van de e-learning met een voldoende afgesloten heeft.

Duur van de cursus:
-theorie via e-learning.
-praktijk op onze locatie gedurende een dagdeel (morgen, middag of avond)

BHV herhalingscursus compleet.
Duur van de cursus: 1 dag.
-1e dagdeel module Eerste Hulp.
-2e dagdeel module Brand en ontruiming,

of 2 avonden.
-1e avond module Eerste Hulp.
-2e avond module Brand en Ontruiming.

BHV herhalingscursus d.m.v. e-learning:
€ 135,- e-learning + praktijkdeel.
Inclusief digitaal certificaat.

BHV herhalingscursus compleet:
€ 155,- complete herhalingscursus 
€   95,- losse module eerste hulp.
€   95,- losse module Brand en Ontruiming.
Inclusief digitaal certificaat.
Bij een complete herhalingscursus op 1 dag wordt voor een lunch gezorgd.

Voor maatwerk maken wij graag een offerte.

Prijzen zijn per persoon en exclusief B.T.W.

Inschrijven cursussen

BHV basiscursus in Staphorst

juni 11 om 08:30 - 17:00

BHV basiscursus in Staphorst

juni 18 om 08:30 - 17:00