EHBO / BHV U21-1

De cursus BHV/CVA U21-1 is bedoeld voor chauffeurs die tijdens hun werk te maken krijgen met EHBO- of brandsituaties. Hulpverlening bij incidenten (ongevallen, letsel of brand) in het verkeer of tijdens het laden en lossen staat centraal.
Deze cursus is door het CVV erkend en telt mee voor de verplichte nascholing (code 95) voor chauffeurs en telt voor 7 nascholingsuren.
De cursus EHBO/BHV U21-1 mag in het kader van de verplichte nascholing (code95) jaarlijks herhaald worden.

EHBO / BHV U21-1 Basiscursus

De cursisten worden geleerd om te zorgen voor de eigen veiligheid en de veiligheid van de omstanders. Verder om spoedeisende en niet spoedeisende eerste hulp te verlenen, een beginnende brand in of rondom het voertuig te blussen en om hoe te handelen bij een incident.

Duur van de cursus: 1 dag
Prijs: € 195,-
€ 25,- CCV aan- en afmeldkosten.
Inclusief lesmateriaal van het NIBHV, certificaat, pasje en lunch.
Voor maatwerk maken wij graag een offerte.

Prijzen zijn per persoon en excl. B.T.W.

EHBO / BHV U21-1 Herhalingscursus

Omdat bij de basiscursus EHBO/BHV U21-1 complexe handelingen aangeleerd worden die levensreddend kunnen zijn is het aan te raden deze cursus jaarlijks te herhalen. Tijdens de herhalingscursus worden de aangeleerde vaardigheden geoefend en de lesstof verder uitgediept. Het omgaan met slachtoffers die onwel of gewond zijn wordt realistisch gemaakt d.m.v. een lotus. Ook deze herhalingscursus telt voor 7 nascholingsuren.

Duur van de cursus: 1 dag

Prijs: € 140,-
€ 25,- CCV aan- en afmeldkosten.
Inclusief certificaat, pasje en lunch.
Voor maatwerk maken wij graag een offerte.

Prijzen zijn per persoon en excl. B.T.W.

Inschrijven cursussen