SaveTec Life Support

Het kabinet neemt bedrijfsveiligheid serieus!

De laatste berichtgeving meldt dat bhv- oefencentra weer volledig open kunnen op 3 maart. Na een intensieve lobby heeft het kabinet het belang van de doorgang van EHBO-, BHV- en veiligheidscursussen onderkend. In de versoepelingen op de coronaregeling worden deze met ingang van 03-03-2021 expliciet genoemd.
Dat betekent dat onze branche haar werkzaamheden weer volledig mag opstarten. Uiteraard met inachtneming van de algemene coronamaatregels en het coronaprotocol.


Ondernemen, produceren en organiseren zijn zaken waar veel mensen zich dagelijks mee bezig houden. Hierbij worden bewust of onbewust risico’s genomen. Risico’s die vervelende en ver strekkende gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf of organisatie. Veel risico’s zijn af te dekken, maar er blijven altijd zo genaamde rest risico’s die niet af te dekken zijn. Door daarop zo goed mogelijk voorbereid te zijn kunt u misschien adequate maatregelen nemen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Preventie, of misschien beter gezegd “voorkomen is beter als genezen”. SaveTec Live Support kan u helpen de risico’s in kaart te brengen en samen met u die risico’s zoveel mogelijk te beperken en te zorgen dat u voor de restrisico’s zo goed mogelijk voorbereid bent. De mogelijkheden die SaveTec Life Support hiervoor heeft zijn te zien op deze site.

Code 95

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(e), C(E), D1(e) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing. (bron CBR).